Enamor zrealizuje projekt mobilnego systemu monitorowania astmy – AstmaMon, współfinansowanego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Michał Hołubowski
19/6/2024

Miło nam poinformować, że razem z Fundacją „Sport na Zdrowie” przygotowujemy się do realizacji projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą „AstmaMon mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem”.

Współpraca z Fundacją „Sport na Zdrowie” zaowocowała podjęciem realizacji wspólnego projektu, którego celem jest stworzenie innowacyjnego, zminiaturyzowanego sensora – pikflometru, noszonego przez dzieci, monitorującego parametry medyczne w czasie rzeczywistym, a także bezpiecznego systemu gromadzenia i przetwarzania danych pomiarowych ze zdalnym dostępem dla pacjentów, lekarzy i rodziców.

Główne cele projektu:

  • Monitorowanie parametrów medycznych dzieci
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
  • Zdalny dostęp dla lekarzy – dostęp do danych
  • Zdalny dostęp dla rodziców
  • Bezpieczeństwo danych medycznych

Idea systemu AstmaMon jest odpowiedzią na rosnące potrzeby dzieci chorych na astmę, ich rodziców i lekarzy, wynikające głównie z niedostępności odpowiednich narzędzi do monitorowania choroby. Proponowane rozwiązanie ma zapewnić bezpieczny i wygodny sposób monitorowania parametrów medycznych wspomagając diagnostykę, proces leczenia i rehabilitacji.

Projekt AstmaMon – mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakończenie projektu jest planowane na rok 2019.

logo_FE_Program_Regionalny_rgblogo_UE_rgb

UMWP-poziom-kolor-2015