Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016

Michał Hołubowski
19/6/2024

14 stycznia 2016 r. odbyła się pierwsza z cyklu konferencji omawiająca plany, nowe technologie i rozwiązania na rzecz obronności morskiej – Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016, w której uczestniczył ENAMOR. Celem konferencji jest promowanie roli i znaczenia Marynarki Wojennej nie tylko w wymiarze działań wojennych, ale także w odniesieniu do zadań, które są powierzane Marynarce Wojennej w czasie pokoju, konfliktu asymetrycznego czy wreszcie tzw. wojny hybrydowej.

„Tematyka Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016 obejmuje min. prezentację pierwszych wyników prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, postępów planów modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów w realizowaniu prac serwisowych, modernizacji oraz budowy nowych okrętów.”

W konferencji uczestniczyli m.in. zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Brysiewicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach oraz parlamentarzyści i przedstawiciele przemysłu obronnego. Organizatorem Forum jest Akademia Marynarki Wojennej oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A.

12545973_1081091708590903_1679261774_o