Informacja o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowe ? obliczenia właściwości morskich oraz opracowanie algorytmów

Michał Hołubowski
19/6/2024

Dot. wyboru wykonawcy prac badawczych w planowanym projekcie w ramach POIR, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1. 

W odpowiedzi na zapytanie o realizację pracy badawczej:

Opracowanie algorytmów optymalizacji parametrów żeglugi przy uwzględnieniu wybranej przez użytkownika funkcji celu (utrzymanie prędkości średniej rejsu/utrzymanie czasu przybycia do portu przeznaczenia, ograniczenie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń). Opracowanie algorytmu doboru trasy rejsu i parametrów żeglugi pod kątem warunków pogodowych.

rozesłane do

Politechniki Gdańskiej,

Akademii Morskiej w Gdyni,

Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku,

w terminie przesyłania ofert wpłynęła oferta

 

Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku.

 

Po zapoznaniu się zespołu z przedstawioną ofertą stwierdzono, że spełnia one wymagane kryteria. W związku z powyższym Centrum Techniki Okrętowej S.A. zostało zakwalifikowane jako wykonawca w planowanym projekcie.

 

Dot.: wyboru wykonawcy prac badawczych w planowanym projekcie w ramach POIR, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1.

 

W odpowiedzi na zapytanie o realizację pracy badawczej:

 

Opracowanie algorytmów optymalizacji parametrów żeglugi przy uwzględnieniu wybranej przez użytkownika funkcji celu (utrzymanie prędkości średniej rejsu/utrzymanie czasu przybycia do portu przeznaczenia, ograniczenie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń). Opracowanie algorytmu doboru trasy rejsu i parametrów żeglugi pod kątem warunków pogodowych.

rozesłane do

Politechniki Gdańskiej,

Akademii Morskiej w Gdyni,

Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku,

w terminie przesyłania ofert wpłynęła oferta

 

Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku.

Po zapoznaniu się zespołu z przedstawioną ofertą stwierdzono, że spełnia one wymagane kryteria. W związku z powyższym Centrum Techniki Okrętowej S.A. zostało zakwalifikowane jako wykonawca w planowanym projekcie.