R/V Oceanograf wyposażony w E-NETMOS

Michał Hołubowski
19/6/2024

„Oceanograf”, nowoczesny katamaran naukowo-badawczy, należący do Uniwersytetu Gdańskiego, posiada już system E-NETMOS. Stworzona przez Enamor aplikacja CMMS (Computerised Maintenance Management System) została wdrożona  i przyjęta do działania w dniu 08.07.2019 r.

źródło: gospodarkamorska.pl

E-NETMOS jest systemem informatycznym przeznaczonym do wsparcia i utrzymania ruchu na statkach oraz w firmach produkcyjnych. Jego nadrzędnym celem jest ułatwienie użytkownikowi zarządzania zasobami poprzez określenie stanu faktycznego np. wyposażenia, magazynu czy zamówień oraz wspomaganie przepływów pracy. System posiada przejrzysty i intuicyjny interfejs oraz synchronizację danych przy zapewnieniu połączenia internetowego.

Umowa pomiędzy Enamorem i Uniwersytetem Gdańskim zakładała stworzenie „szytego na miarę” systemu, zbudowanie bazy komponentów statku r/v Oceanograf oraz instalację i implementację na jednostce i w biurze.