Remont infrastruktury, systemów zasilania i nadawania stacji DGPS Rozewie zakończony sukcesem!

Michał Hołubowski
19/6/2024

Enamor pomyślnie sfinalizował kolejny projekt dotyczący remontu infrastruktury, systemów zasilania i nadawania stacji DGPS w Rozewiu.

Umowę podpisano 30.07.2019 z 3 miesięcznym terminem realizacji.

Zakres Enamoru obejmował między innymi:

– prace elektryczne i elektroniczne systemu nadawczego, w tym wymianę płyty panelu sterującego nadajnika typu VECTOR 200D produkcji NAUTEL

– przegląd elektryczny separatora toru nadawczego

– wymianę płyty sterującej układu ATU-LP

– przegląd elektryczny bloków stacji referencyjnej systemu DGPS w Rozewiu

– prace elektryczne w torze zasilania elektrycznego nadajnika w tym montaż nowej siłowni telekomunikacyjnej, połączenie siłowni przez zwrotnicę diodową z istniejącym zasilaczem, testy zasilania UPS przy braku napięcia z sieci i agregatu

– prace elektryczne w torze anten referencyjnych GPS

– wymianę anteny GPS typu choke ring

– ułożenie okablowania na wieży i podłączenie urządzeń

– pomiary uziemień instalacji na obiekcie

– prace towarzyszące ogólnobudowlane (konserwacja fundamentów betonowych, malowanie, czyszczenie i konserwacja drewnianych ogrodzeń)

Projekt został odebrany w terminie, bez uwag Zamawiającego.