Rozwój narzędzi oceny efektywności statku w E-Vessel Tracker

Michał Hołubowski
19/6/2024

Ocena efektywności eksploatacji statków znalazła się w centrum uwagi naszych klientów. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku rozwój E-Vessel Trackera został ukierunkowany na ten problem. Ostatnio grupa narzędzi analitycznych dostępnych w zakładce Performance została uaktualniona w celu umożliwienia porównania bieżącej efektywności statku ze zdefiniowanymi przez użytkownika warunkami odniesienia. W celu ułatwienia tego zadania wykresy Power/Speed oraz Power/RPM prezentują punkty pracy skorygowana do warunków odniesienia. Dodatkowo poprawione punkty mogą być interpolowane. Porównanie odległości między krzywą interpolującą  (szara linia przerywana) i krzywą odniesienia (zielony linia ciągła) pozwala na określania przyrostu mocy ze względu na degradacji wydajności statku.

Szczegółowy opis funkcjonalności narzędzi Performance można pobrać tutaj.