Uroczyste przekazanie ORP Ślązak Marynarce Wojennej RP – 8 listopada 2019 r.

Michał Hołubowski
23/6/2024
ORP Ślązak w tle Dar Młodzieży fot. TOSEM

8 listopada 2019 r. o godzinie 11:00, nastąpi uroczyste przekazanie okrętu patrolowego Ślązak Marynarce Wojennej RP.  Podniesienie bandery na okręcie odbędzie się 28 listopada, czyli w 101. rocznicę utworzenia Marynarki Wojennej.

ORP Ślązak ma 95 m długości, 13 m szerokości oraz 1800 t wyporności, a jego prędkość maksymalna ma wynosić około 30 węzłów. Na uzbrojenie jednostki składa się 76-milimetrowa armata OTO Melara, dwa 30-milimetrowe działka Marlin-WS, cztery wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu Grom oraz cztery wielkokalibrowe karabiny maszynowe 12,7 mm. THALES odpowiadał za dostawę Systemu Dowodzenia wraz z konsolami, natomiast Enamor dostarczył Zintegrowany System Nawigacyjny wraz z sonarem Vanguard oraz Zintegrowany System Łączności.

Specyfikacja przedstawiona przez Gestora, zobowiązała Enamor do dostarczenia systemu cechującego się możliwością transferu dużej ilości danych nawigacyjnych w stosunkowo krótkim czasie,  co  ma pozwolić na określenie pozycji jednostki z dokładnością do kilku centymetrów, oraz archiwizację danych związanych z prowadzonymi manewrami. Co niezwykle istotne, Zintegrowany System Nawigacyjny pozwala na pozyskiwanie i dystrybucję obrobionych danych do różnorakich systemów okrętowych, dzięki czemu jednostka może sprawnie i efektywnie realizować powierzone jej zadania.

Kolejnym mocnym punktem wybranego przez MON systemu jest możliwość inteligentnego zarządzania alarmami, które ma na celu zmniejszenie liczby pojawiających się ostrzeżeń oraz zainstalowanie komputerów, które w każdej chwili mogą przejąć funkcję pozostałych.

Głównymi elementami, które weszły w skład Zintegrowanego Systemu Nawigacyjnego, dostarczonego przez Enamor na jednostkę ORP „Ślązak” są:

– radary nawigacyjne,

– DGPS,

– kompas magnetyczny,

– żyrokompas,

– Złożony System Taktyczny

– stacja planowania drogi,

– System Map Elektronicznych,

– stację pogodowa,

– odbiornik elektronicznych map pogodowych

– autopilot

– echosonda dwuczęstotliwościowa,

– log elektromagnetyczny,

– System Dystrybucji Danych (DDU),

– Rejestrator Danych Nawigacyjnych,

– Alarm Wachtowy Mostka,

– Zintegrowany System Czasu.

Dobór sprzętu oraz jego unifikacja ma na celu wydłużenie czasu eksploatacji poszczególnych komponentów, zagwarantowanie wysokiej niezawodności systemu oraz łatwość realizacji planowanych przeglądów.

Główne zadania okrętu będą polegały na zwalczaniu celów nawodnych i powietrznych, patrolowaniu i ochronie torów podejściowych oraz morskich linii komunikacyjnych, eskortowaniu i ochronie jednostek komercyjnych oraz kontroli morskich szlaków żeglugowych w ramach sił wielonarodowych. Jednostka ma też służyć do działań związanych ze zwalczaniem piractwa i terroryzmu morskiego, zabezpieczania działań sił specjalnych oraz udziału w akcjach humanitarnych i ekologicznych. Okręt jest przystosowany do przyjęcia na pokład śmigłowca.

ORP Ślązak w liczbach

Długość całkowita – 95,2 m;
Szerokość – 13,5 m;
Wysokość do pokładu otwartego – 9,35 m;
Zanurzenie – 3,6 m;
Wyporność standardowa – ok. 1 800 ton;
Autonomiczność – 30 dni;
2 silniki główne o mocy 2 x 3 240 kW;
Turbina mocy szczytowej 25 000 kW;
Elektrownia okrętowa – 4 zespoły prądotwórcze o mocy 4 x 600 kW;
Prędkość max. 30 węzłów +;
Prędkość marszowa 18 węzłów – zasięg 2 000 Mm;
Prędkość ekonomiczna 14 węzłów – zasięg 4 500 Mm;
Wyposażenie dodatkowe: dziobowy pędnik azymutalny i aktywne stabilizatory kołysań.