Warsztaty z obszaru zdolności morskich

Michał Hołubowski
19/6/2024

W ramach Programu Rozwoju Zdolności Obronnych RP, Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zorganizował warsztaty z obszaru zdolności morskich. W spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się 10 października w Warszawie i które kontynuowano 17 października w Gdyni, udział wzięło również przedsiębiorstwo Enamor, które jest partnerem programu.

Warsztaty z zakresu zdolności morskich podzielone zostało na dwie części – obrona wybrzeża oraz współdziałanie międzynarodowe na morzu. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Marynarki Wojennej, administracji państwowej, mediów branżowych oraz przemysłu zbrojeniowego. W dyskusji wspierali ich niezależni eksperci oraz pracownicy wojskowi uczelni wyższych.

Podczas pierwszej części warsztatów, odbywającej się w Warszawie, uczestnicy omówili zdolność do zabezpieczenia polskiego wybrzeża oraz obszarów morskich w różnych stanach gotowości obronnej państwa. Debatowano między innymi na tematy dotyczące wsparcia bojowego i zabezpieczenia logistycznego sił morskich oraz sił okrętowych.

Drugi warsztat związany był natomiast ze zdolnością do uczestnictwa polskich okrętów w międzynarodowych działaniach połączonych na morzu. Tematy poruszany podczas tej części warsztatów, odbywającej się tydzień później (17 października), w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, związane były z koncepcją współpracy i poziomem ambicji oraz możliwościami technicznymi MW RP.

 

Założeniem programu Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych jest stworzenie listy priorytetów oraz rekomendacji, które dotyczą rozwoju kluczowych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Szczegółowe wnioski z obu spotkań zostaną przedstawione we wstępnym raporcie obszarowym.