Zintegrowany System Nawigacyjny na najnowszym okręcie Marynarki Wojennej RP, ORP „Ślązak ”

Michał Hołubowski
23/6/2024
źródło: defence24.pl, fot. M. Dura

Prezentowany w Basenie Prezydenta gdyńskiego portu, podczas uroczystości z okazji obchodów Stulecia Marynarki Wojennej, patrolowiec „Ślązak” to jeden z najważniejszych  projektów związanych z modernizacją polskiej floty wojennej ostatnich lat.  Uzgodniony harmonogram zakłada że, okręt zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2019 roku. Na kilka miesięcy przed próbami portowymi, prezentujemy  zainstalowany na okręcie  Zintegrowany System Nawigacyjny Enamor.

Głównym zadaniem postawionym przez gestora przed firmą Enamor, było zmaksymalizowanie efektywności działania poszczególnych modułów systemu, w taki sposób, by Marynarka Wojenna RP w jak największym stopniu mogła wykorzystać jego potencjał. Jego charakterystyczne cechy to wysoka niezawodność, łatwy i przyjazny panel operatorski zgodny ze standardami NATO oraz otwarta architektura systemu.

Specyfikacja przedstawiona przez Gestora, zobowiązała firmę do dostarczenia systemu cechującego się możliwością transferu dużej ilości danych nawigacyjnych w stosunkowo krótkim czasie,  co  ma pozwolić na określenie pozycji jednostki z dokładnością do kilku centymetrów, oraz archiwizację danych związanych z prowadzonymi manewrami. Co niezwykle istotne, Zintegrowany System Nawigacyjny pozwala na pozyskiwanie i dystrybucję obrobionych danych do różnorakich systemów okrętowych, dzięki czemu jednostka może sprawnie i efektywnie realizować powierzone jej zadania.

Kolejnym mocnym punktem wybranego przez MON systemu jest możliwość inteligentnego zarządzania alarmami, które ma na celu zmniejszenie liczby pojawiających się ostrzeżeń oraz zainstalowanie komputerów, które w każdej chwili mogą przejąć funkcję pozostałych.

Głównymi elementami, które weszły w skład Zintegrowanego Systemu Nawigacyjnego na jednostce patrolowej ORP „Ślązak” są:

–  Radary nawigacyjne,

– DGPS,

– Kompas Magnetyczny,

– Żyrokompas,

– Złożony System Taktyczny

– Stacja planowania drogi,

– System Map Elektronicznych,

– Stację pogodową,

– Odbiornik elektronicznych map pogodowych

– Autopilot

– Echosonda dwuczęstotliwościową,

– Log Elektromagnetyczny,

– System Dystrybucji Danych (DDU),

– Rejestrator Danych Nawigacyjnych,

– Alarm Wachtowy Mostka,

– Zintegrowany System Czasu.

– Dobór sprzętu oraz jego unifikacja ma na celu wydłużenie czasu eksploatacji poszczególnych komponentów, zagwarantowanie wysokiej niezawodności systemu oraz łatwość realizacji planowanych przeglądów.