Ochrona informacji

Od 2005 roku posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego
Stopnia potwierdzające gotowość firmy do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, jak
np.: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym.