Usługi specjalne

W związku z realizowanymi kontraktami, dysponujemy koncesją na obrót amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.